About

Stroboskope art space
« 1 z 4 »


english below

STROBOSKOP ART SPACE to przestrzeń wystawiennicza, znajdująca się w ciągu garaży przy ulicy Siewierskiej 6 w Warszawie

  • STROBOSKOP jest przestrzenią otwartą na eksperyment i najróżniejsze postawy, żywą i pobudzającą twórczość artystyczną, która stworzy alternatywę dla warszawskiej i polskiej sceny artystycznej. Chcemy promować ambitne i nietypowe przedsięwzięcia oraz inicjować współpracę z innymi podobnymi przestrzeniami w Polsce i na świecie w celu aktywnego rozwijania własnej aktywności. Stroboskop skupia się głównie na współpracy z młodymi artystami, ale nie wyklucza  współtworzenia projektów z artystami  rozpoznawalnymi na polskiej i międzynarodowej scenie artystycznej. Jesteśmy OFFspacem, który nie boi się radykalnych eksperymentów i nastawiony jest na to, by wypełnić lukę, jaka istnieje na scenie artystycznej, zdominowanej przez politykę galerii i instytucji.

www.facebook.com/Stroboskop

Przestrzeń prowadzona jest przez:

Agnieszka Delman rozpoczęła swoją karierę jako asystentka głównego producenta w Nowym Teatrze (Warszawa) w 2011, od 2015 jest producentką czuwającą nad eksploatacją większości sztuk teatralnych Krzysztofa Warlikowskiego. Pracowała przy produkcjach Krzysztofa Warlikowskiego (“Opowieści afrykańskie według Szekspira” 2011, “Kabaret warszawski” 2013, “Francuzi” 2015),  Krystiana Lupy (“Proces” 2017), Michała Borczucha(“Apokalipsa” 2014, “Zew Cthulhu” 2017) , Claude Bardouil  (“Nancy. Wywiad” 2014). Poza spektaklami produkowała festiwal “Zgromadzenia. Sztuka wspólnoty” Michała Zadary 2016, oraz dwie wystawy: “Kohezja” studentów prof. Mirosława Bałki 2013, oraz “Nie ma ziewania” 2014. 

Norbert Delman – żyje i pracuje w Warszawie. Absolwent ASP w Warszawie z pracowni prof. Mirosława Bałki (2011–2014), studiował również na University College Falmouth (2010, UK). Multidyscyplinarny artysta, posługuje się wieloma mediami (video, rzeźba, found object, intalacja, performance). Jego prace były prezentowane między innymi w CSW Zamek Ujazdowski Warszawa (2014), MODEM Center for Modern and Contemporary Arts w Debreczynie (2011, HU), Edinbourgh Sculpture Workshop (2014), Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (2013). Otrzymał stypendium na rezydencję dla polskich artysów w ESW (2014, UK) oraz na rezydencję InterModem Centre for Modern and Contemporary Arts Debreczyn (2011, HU). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016).
www.norbertdelman.com

Katie Zazenski  – artystka wizualna, której prace były prezentowane między innymi w San Diego Art Institute, the Mercedes Benz Americas Headquarters, czy “The Artists” Festiwal w Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Brała udział w wielu rezydencjach artystycznych takich jak Fountainhead w Miami, Florida i Arteles Creative Center w Hämeenkyrö, Finland. Prowadziła wykłady w Maryland Institute College of Art, the College for Creative Studies in Detroit, Centrum Nauki Kopernik Warszawa i Dartmouth College in Hanover, NH. Zazenski jest absolwentką the Cranbrook Academy of Art gdzie zrobiła dyplom z rzeźby, dwukrotna stypendystka programu Fulbright w Warszawie gdzie obecnie mieszka.
www.kathrynzazenski.com

STROBOSKOP ART SPACE is an exhibition space located in a garage at ul. Siewierska 6 in Warsaw

  • STROBOSKOP is a site for experimentation and risk-taking, which has been created as an alternative to the local and national Polish art scene. Our mission is to promote new and challenging projects, and to initiate cooperation with other exploratory spaces both within Poland and abroad. While Stroboskop focuses mainly on cooperation with emerging artists, we are first and foremost interested in being a site for exploratory and challenging work. 
    www.facebook.com/Stroboskop


The space is maintained by:

Agnieszka Delman – In 2011 Delman began her career as an assistant to the head producer at Nowy Teatr (Warsaw). In 2015 she was promoted to producer, working primarily on the works of Krzysztof Warlikowski. She has co-produced Krzysztofa Warlikowskiego (“The African Tales by Shakespeare” 2011, “Warsaw Cabaret” 2013, “THE FRENCH” 2015), Krystiana Lupy (“THE TRIAL” 2017), Michała Borczucha(“THE APOCALYPSE” 2014, “THE CALL OF CTHULHU” 2017), and Claude Bardouil (“NANCY. INTERVIEW” 2014). Delman has produced the exhibitions “Kohezja” (2013) and “No Yawning” (2014) with students of prof.Mirosław Bałka, and in 2016 she was the co-producer of Michała Zadar’s festival “Garnerings sens of comunity.”

Norbert Delman  – Lives and works in Warsaw. A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw from the studio of prof. Mirosław Bałka (2011-2014), he also studied at University College Falmouth (2010, UK). Delman is a multidisciplinary artist who works in various media, including video, sculpture, found objects, installation, and performance. His works have been presented at the Center for Contemporary Art Ujazdowski in Warsaw (2014), the MODEM Center for Modern and Contemporary Arts in Debrecen, Hungary (2011), the Edinbourgh Sculpture Workshop (2014), the Museum of Contemporary Art in Krakow (2013). Delman was the recipient of the Polish artists residency at ESW (2014, UK) as well as a residency with the InterModem Center for Modern and Contemporary Arts Debrecen (2011, HU), and the WRSW | BRLN Residency Program (2016). In 2016, Delman was awarded a scholarship through the Ministery of Culture and National Heritage (PL) and participated in “Park Rzeźby na Bródnie ” with the Museum of Modern ART in Warsaw 2016.
www.norbertdelman.com

Katie Zazenski – Zazenski is a visual artist whose work has been exhibited at institutions including the San Diego Art Institute, the Mercedes Benz Americas Headquarters, and “The Artists” Festival with the Zachęta National Gallery of Art. several international artist residencies, including the Fountainhead in Miami, Florida and Arteles Creative Center in Hämeenkyrö, Finland. She has been a guest lecturer at institutions such as the Maryland Institute College of Art, the College for Creative Studies in Detroit, Copernicus Science Center in Warsaw, and has taught for Dartmouth College in Hanover, NH. Zazenski received her MFA in Sculpture from the Cranbrook Academy of Art and is a two-time Fulbright Fellow to Warsaw, where she is currently based.
www.kathrynzazenski.com