Present

 

 

s3

 

 

 

 

 

Exhibition //Schadenfreude//Maria Toboła

Kiedy: 22.06-13.07.2017
O której: 19:00
Gdzie: Siewierska 6, 02- 390 Warszawa

english below

Schadenfreude [wym. szadenfrojde] «radość z cudzego nieszczęścia»*

Na wystawie “Schadenfreude” zaprezentowana zostanie nowa praca Marii Toboły dedykowana przestrzeni Stroboskopu. Znana ze swoich gastronomicznych sucharów autorka kebaba z bursztynu (“AMBERKEBAB”, 2016) i wielkiej beczki sosu czosnkowego (“Sos czosnek”, 2013) tym razem skupia się na glutaminianie sodu jako esencji potransformacyjnych aspiracji. W warunkach garażowego white cube’a zgrabnie łączy do tego wątek kulinarny z motoryzacją.
Zanurzona w latach 90. realizacja jest fantazją na temat nagród przyznawanych w popularnych wówczas teleturniejach. Czy roczny zapas vegety wygrany w “Idź na całość” może rzeczywiście zapewnić dobrobyt i lepsze życie dla jego zwycięzców? Na pewno sprawi, że każdy posiłek będzie smakować lepiej. Ten złoty proszek zamienia wszak wszystko w smaczniejsze i doskonalsze. Spełnia marzenia. Gorzej, kiedy się z nim przesadzi. Wtedy następuje tak zwany syndrom chińskiej restauracji, wyjątkowo nieprzyjemne zatrucie.

Wytyczone w latach 90. aspiracje wynikające z zachłyśnięcia się nowym ustrojem odbijają się dzisiaj czkawką. Maria Toboła skupia się na nieuchronnie wpisanej w ten proces porażce i jej konsekwencjach.

Maria Toboła – ur. 1987r. w Lesznie. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom licencjacki zrealizowała w Pracowni Audiosfery prof. Leszka Knaflewskiego na katedrze Intermediów. Zajmuje się sztuką wideo, performancem, tworzy instalacje, rzeźby i poezję. W swoich pracach często wykorzystuje grę słów i znaczeń, ironię, absurd, żart. Jej realizacje z powodzeniem można określić jako głupie i niesmaczne przykłady sztuki konceptualnej.

//////////////////////////////////////////////////////////////

 

Schadenfreude: the joy of someone else’s misfortune

A new work by Maria Toboła dedicated to the space of Stroboskop will be presented during the Shadenfreude exhibition. Known for her gastronomic jokes, the creator of an amber kebab (“AMBERKEBAB”, 2016) and a great barrel of garlic sauce (“Sos czosnek”, 2013) this time focuses on monosodium glutamate as the essence of post-transformation aspirations. In the garage’s white cube conditions, she neatly mixes the culinary theme with motorization.

Immersed in the 1990s, the realization is a fantasy about the prizes awarded in games which were popular at the time. Can an annual supply of vegeta won in “Idź na całość” [Let’s Make a Deal] actually provide prosperity and a better life for its winners? Surely it will make every meal taste better. This golden powder turns everything into a tastier and more perfect version. It fulfils dreams. Too bad when its overdosed. Then there occurs the so-called Chinese restaurant syndrome, an extremely unpleasant poisoning.

Established in the 1990s, the aspirations resulting from choking on the newly gained system still resonate today. Maria Toboła focuses on the failure inevitably inscribed in this process and its consequences.

Maria Toboła – born in 1987 in Leszno. A graduate of the Poznań University of Art. Her Bachelor’s degree was realized in prof. Leszek Knaflewski’s Audiosphere Studio at the Intermedia Cathedral. She is involved in video art, performances, creating installations, sculptures, and poetry. In her works, she often uses play on words and meanings, irony, absurdity, joke. Her accomplishments can surely be described as stupid and unsavoury examples of conceptual art.