STROBOSKOP Art Space

STROBOSKOP is a site for experimentation and risk-taking, it is an alternative to the local and national Polish art scene. Our mission is to promote new and challenging projects, and to initiate cooperation with other exploratory spaces both within Poland and abroad.  Stroboskop focuses mainly on cooperation with emerging artists, however we are first and foremost concerned with being an opportunity for our artists to push beyond their own borders and boundaries. Stroboskop is an off-space that fills the gap that exists in the art scene, between powerful public institutions and private galleries.

STROBOSKOP jest przestrzenią otwartą na eksperyment i najróżniejsze postawy, żywą i pobudzającą twórczość artystyczną, która stworzy alternatywę dla warszawskiej i polskiej sceny artystycznej. Chcemy promować ambitne i nietypowe przedsięwzięcia oraz inicjować współpracę z innymi podobnymi przestrzeniami w Polsce i na świecie w celu aktywnego rozwijania własnej aktywności. Stroboskop skupia się głównie na współpracy z młodymi artystami, ale nie wyklucza współtworzenia projektów z artystami rozpoznawalnymi na polskiej i międzynarodowej scenie artystycznej. Jesteśmy OFFspacem, który nie boi się radykalnych eksperymentów i nastawiony jest na to, by wypełnić lukę, jaka istnieje na scenie artystycznej, zdominowanej przez politykę galerii i instytucji.

Stroboskop is artist-run space, founded in 2016 by  Norbert Delman, Agnieszka Delman, Przemek Strozek, Franek Buchner, and Jacek Słoniewski. Katie Zazenski joined the team in January, 2018. Martyna Stołpiec joined in June, 2019. Stroboskop is currently co-directed by Zazenski and Stołpiec.We welcome proposals! If you’re interested to work with us, send us a message!

Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com