Paweł Żukowski + Małgorzata Halber
September 2021 

Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com